dari ruyung yang pecah maka sagu bertaburan, 
dari katak yang tidak mati bila menyeberangi jalan, 
dari lembu yang mempertahankan hak namanya, 
dari meja yang ditepuk dan gelas pecah,
dari otak pemikir marhaen yang rendah IQnya, 
dari pandangan serong mata hati, 
dari racauan jiwa yang kacau,
dari kail sejengkal laut dah diduga,
dari anjing yang berjaya meruntuhkan bukit,
dari kelawar yang jaga siang,
dari pungguk yang cuba merindui mentari,
dari tikus yang berjaya membaiki labu,
dari 1Hz ke infiniti,
dan.....

-de' owner-

28 April 2009

mee segera datang lagi

MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI Kenyataan Tawaran (Tender & Quotation)

No. Tawaran:S0409030

Harga Dokumen:RM30

Tarikh Tutup:04/05/2009

Butir Tawaran :CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAIT AN DENGANYA DI JALAN JANGGUS, TAMAN MAKOK, BM, SPT .

Keterangan :KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUN AN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DAN PU SAT KHIDMAT KONTRAKTOR DALAM KELAS F DIBAWAH KEPAL A IV SUB-KEPALA 3B. SEBUTHARGA HANYA DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR ALAMAT DI SEBERANG PERA I TENGAH. TAKLIMAT PADA 28/04/2009 JAM 10.00 PAGI DAN TEMPAT BERKUMPUL DIHADAPAN KAUNTER BERPUSAT, M PSP BANDAR BARU PERDA.

:::::::::::::::::::::

No. Tawaran:S0409036

Harga Dokumen:RM30

Tarikh Tutup:05/05/2009

Butir Tawaran :MENAIKTARAF 3 BUAH PONDOK BAS DI KG.SITU,KG.BARU J AWI DAN KG.LADANG JAWI,SPS

Keterangan :SEBUTHARGA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KON TRAKTOR (PKK) DALAM KELAS F DI BAWAH KEPALA L (SUB -KEPALA 1) DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBIN AAN MALAYSIA(CIDB). SEBUTHARGA HANYA DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR KELAS F YANG BERDAFTAR ALAMAT DI SEBER ANG PERAI SELATAN (SPS) SAHAJA. PROJEK INI ADALAH DIBAWAH PERUNTUKAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJ AAN TEMPATAN (KPKT)

::::::::::::::::::

No. Tawaran:S0409037

Harga Dokumen:RM30

Tarikh Tutup:05/05/2009

Butir Tawaran :MENAIKTARAF 2 BUAH PONDOK BAS DI KG.AIR LINTAS,SUN GAI BAKAP DAN KG.BARU,VALDOR,SPS

Keterangan :SEBUTHARGA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KON TRAKTOR (PKK) DALAM KELAS F DI BAWAH KEPALA L (SUB -KEPALA 1) DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBIN AAN MALAYSIA(CIDB). SEBUTHARGA HANYA DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR KELAS F YANG BERDAFTAR ALAMAT DI SEBER ANG PERAI SELATAN (SPS) SAHAJA. PROJEK INI ADALAH DIBAWAH PERUNTUKAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJ AAN TEMPATAN (KPKT)

::::::::::::::::::::::::::

No. Tawaran:S0409035

Harga Dokumen:RM30

Tarikh Tutup:05/05/2009

Butir Tawaran :MENAIKTARAF 2 BUAH PONDOK BAS DI KG.GURUN, SG.BAKA P,SPS

Keterangan :SEBUTHARGA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KON TRAKTOR (PKK) DALAM KELAS F DI BAWAH KEPALA L (SUB -KEPALA 1) DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBIN AAN MALAYSIA(CIDB). SEBUTHARGA HANYA DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR KELAS F YANG BERDAFTAR ALAMAT DI SEBER ANG PERAI SELATAN (SPS) SAHAJA. PROJEK INI ADALAH DIBAWAH PERUNTUKAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJ AAN TEMPATAN (KPKT)

::::::::::::::::::::

No. Tawaran:S0409039

Harga Dokumen:RM30

Tarikh Tutup:05/05/2009

Butir Tawaran :MENAIKTARAF 3 BUAH PONDOK BAS DI KG. PERMATANG KEL ING, KG. BATU 2 JALAN SEMPADAN, NIBONG TEBAL DAN D I HADAPAN SEK. KEB. PERMATANG TOK MAHAT, SPS.

Keterangan :SEBUTHARGA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KON TRAKTOR (PKK) DALAM KELAS F DI BAWAH KEPALA L (SUB -KEPALA 1) DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBIN AAN MALAYSIA(CIDB). SEBUTHARGA HANYA DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR KELAS F YANG BERDAFTAR ALAMAT DI SEBER ANG PERAI SELATAN (SPS) SAHAJA. PROJEK INI ADALAH DIBAWAH PERUNTUKAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJ AAN TEMPATAN (KPKT)

:::::::::::::

No. Tawaran:S0409032

Harga Dokumen:RM30

Tarikh Tutup:05/05/2009

Butir Tawaran :MENAIKTARAF 2 BUAH PONDOK BAS DI HADAPAN SEK. MEN. KG. SUNGAI ACHEH DAN HADAPAN KLINIK KESIHATAN KG. SUNGAI ACHEH , NIBONG TEBAL, SPS

Keterangan :SEBUTHARGA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KON TRAKTOR (PKK) DALAM KELAS F DI BAWAH KEPALA L (SUB -KEPALA 1) DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBIN AAN MALAYSIA(CIDB). SEBUTHARGA HANYA DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR KELAS F YANG BERDAFTAR ALAMAT DI SEBER ANG PERAI SELATAN (SPS) SAHAJA. PROJEK INI ADALAH DIBAWAH PERUNTUKAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJ AAN TEMPATAN (KPKT)

::::::::::::

No. Tawaran:S0409033

Harga Dokumen:RM30

Tarikh Tutup:05/05/2009

Butir Tawaran :MENAIKTARAF 2 BUAH PODOK BAS DI HADAPAN SRJK(T) KG .LADANG VALDOR,SPS

Keterangan :SEBUTHARGA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KON TRAKTOR (PKK) DALAM KELAS F DI BAWAH KEPALA L (SUB -KEPALA 1) DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBIN AAN MALAYSIA(CIDB). SEBUTHARGA HANYA DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR KELAS F YANG BERDAFTAR ALAMAT DI SEBER ANG PERAI SELATAN (SPS) SAHAJA. PROJEK INI ADALAH DIBAWAH PERUNTUKAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJ AAN TEMPATAN (KPKT)

:::::::::::::

No. Tawaran:S0409038

Harga Dokumen:RM30

Tarikh Tutup:05/05/2009

Butir Tawaran :MENAIKTARAF 2 BUAH PONDOK BAS DI HADAPAN SURAU DAT O KERAMAT NIBONG TEBAL DAN KG.TITI TIMBUL NIBONG T EBAL SPS

Keterangan :SEBUTHARGA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KON TRAKTOR (PKK) DALAM KELAS F DI BAWAH KEPALA L (SUB -KEPALA 1) DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBIN AAN MALAYSIA(CIDB). SEBUTHARGA HANYA DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR KELAS F YANG BERDAFTAR ALAMAT DI SEBER ANG PERAI SELATAN (SPS) SAHAJA. PROJEK INI ADALAH DIBAWAH PERUNTUKAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJ AAN TEMPATAN (KPKT)

:::::::::::::::

No. Tawaran:S0409034

Harga Dokumen:RM30

Tarikh Tutup:05/05/2009

Butir Tawaran :MENAIKTARAF 3 BUAH PONDOK BAS DI KG.MASJID BARU,SU NGAI BAKAP,SPS

Keterangan :SEBUTHARGA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KON TRAKTOR (PKK) DALAM KELAS F DI BAWAH KEPALA L (SUB -KEPALA 1) DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBIN AAN MALAYSIA(CIDB). SEBUTHARGA HANYA DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR KELAS F YANG BERDAFTAR ALAMAT DI SEBER ANG PERAI SELATAN (SPS) SAHAJA. PROJEK INI ADALAH DIBAWAH PERUNTUKAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJ AAN TEMPATAN (KPKT)

::::::::::::::

No. Tawaran:T0309001

Harga Dokumen:RM50

Tarikh Tutup:27/04/2009

Butir Tawaran :MEMBEKAL DAN MENYERAH 300 UNIT TONG SAMPAH KOMPAK (CU) JENIS B DAN 30 UNIT TONG SAMPAH ROLL ON-ROLL OFF (RO-RO) JENIS TERBUKA

Keterangan :TAWARAN TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRA KTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DI BAWAH KOD BIDANG 020500 (PERALATAN PEN CUCIAN DAN PEMBERSIHAN) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TAWARAN INI.

:::::::::::::::::

No. Tawaran:T0609001

Harga Dokumen:RM50

Tarikh Tutup:27/04/2009

Butir Tawaran :MENYELENGGARA POKOK-POKOK HIASAN MAJLIS SERTA KERJ A-KERJA BERKAITANNYA DI SEPANJANG JALAN PERSEKUTUA N DARI SUNGAI JUNJUNG(SIMPANG AMPAT) KE JALAN SEMP ADAN(PTMG. KELING), SPS.

Keterangan :TAWARAN DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YANG BERPENGA LAMAN DAN BERKELAYAKAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEMEN TERIAN KEWANGAN MALAYSIA DIBAWAH BIDANG PERKHIDMAT AN 220205(LADANG DAN TAMAN)
:::::::::::::::::

No. Tawaran:T0409029

Harga Dokumen:RM50

Tarikh Tutup:27/04/2009

Butir Tawaran :MEREKABENTUK , MEMBINA DAN MEYERAHKAN SEBUAH KENDE RAAN JENIS 16 METER HYDRAULIC AERIAL PLATFORM

Keterangan :160104 ( PEMBEKAL LORI) ATAU 160200 ( JENTERA BERA T)

:::::::::::
Majlis Perbandaran Seberang Perai
Jalan Perda Utama, Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 04-549 7555 , Fax: 04-538 9700

No comments:

Post a Comment